UNDERHÅLL

KOMMANDE, PÅGÅENDE PROJEKT OCH UTFÖRDA UNDERHÅLLSARBETEN

  • kameraövervakning kommer installeras i källarna

vi är i slutet av installation av nya hissar. efter en lång installationsplan som förlängts i omgångar på grund av leveransproblem så är vi nu i slutet av installationen.

 

1985: Byte till 3-glas fönster
1993: Byte av avloppsstammar och renovering av badrum. Byte till större balkonger.
1995: Inglasning av balkonger.
1997: Renovering och tilläggsisolering av gavlarna.
2000-07: Etappvis renovering av dräneringssystem.
2000: Byte av lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar.
2001-02: Byte av källardörrar till ståldörrar.
2007: Fasader renoverades och tilläggsisolerades.
2010: Byte av takfläktar, översyn av ventilationssystemet, OVK.
2012: Byte av garageportar på alla garage. Byte av porttelefonsystem och passersystem.
2013: Byte av balkongtak på översta balkongerna
2014: Byte av termostater till alla radiatorer.
2016: Byte till rörelsestyrd belysning i alla allmänna utrymmen.
2017: Ombyggnad av källarlokal till fritidslokal
2017: Byte och modernisering av elsystem. 3-fas till alla kök, nya
elcentraler med jordfelsbrytare, mm.
2021: byte av fjärrvärmerör
2021: byte av hissar
2021: byte av passersystem  2023: kamerainstallation i källare