UNDERHÅLL

KOMMANDE, PÅGÅENDE PROJEKT OCH UTFÖRDA UNDERHÅLLSARBETEN

  • Hissbyte. kommer ske hösten 2021
  • Fjärrvärmerör byts ut utanför husen och i källarna
  • passersystem ses över och kommer bytas ut

Nu är hissrenoveringen igång. Nedan finns en tidsplan när vi kommer till just ditt trapphus. Under perioden som hissen byts ut kommer inte hissen att fungera alls. Detta arbete beräknas ta 6 veckor per uppgång.

Vi kan tipsa om att det finns övernattningslägenheter att hyra.
Kontakta NBF på telefon 031-535166 för mer information och bokning.
-Ladda ner tidsplan som PDF här: Tidplan_Badvädersgatan_3-27

1985: Byte till 3-glas fönster
1993: Byte av avloppsstammar och renovering av badrum. Byte till större balkonger.
1995: Inglasning av balkonger.
1997: Renovering och tilläggsisolering av gavlarna.
2000-07: Etappvis renovering av dräneringssystem.
2000: Byte av lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar.
2001-02: Byte av källardörrar till ståldörrar.
2007: Fasader renoverades och tilläggsisolerades.
2010: Byte av takfläktar, översyn av ventilationssystemet, OVK.
2012: Byte av garageportar på alla garage. Byte av porttelefonsystem och passersystem.
2013: Byte av balkongtak på översta balkongerna
2014: Byte av termostater till alla radiatorer.
2016: Byte till rörelsestyrd belysning i alla allmänna utrymmen.
2017: Ombyggnad av källarlokal till fritidslokal
2017: Byte och modernisering av elsystem. 3-fas till alla kök, nya
elcentraler med jordfelsbrytare, mm.
2021: byte av fjärrvärmerör
2021: byte av hissar
2021: byte av passersystem